รายการสินค้า : พระหล่อรูปเหมือนพิมพ์กลีบบัวเนื้อเงิน หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ วัดดอยแม่ปั๋ง ปี พศ.2516 องค์ที่ 1
รายละเอียดสินค้า
พระหล่อรูปเหมือนพิมพ์กลีบบัวเนื้อเงิน หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ วัดดอยแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ปี พศ.2516 วัตถุมงคลชุดนี้ของ หลวงปู่แหวน จัดสร้างด้วยกันหลายชนิดและเข้าพิธีปลุกเสกหลายวาระด้วยกัน ปูชนียวัตถุมงคลของหลวงปู่แหวน สุจินโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ ปี พศ.2516 พิธีปลุกเสกในวาระแรก ปี พศ.2516 -วัตถุมงคลชุดนี้มี พระพุทธรูปบูชาจำลอง ขนาด 5 นิ้ว 9 นิ้ว รวมพระเครื่องของหลวงปู่แหวน สุจินโณ ซึ่งได้อนุญาตให้ทางวัดเกาะจัดสร้างหลายชนิด เมื่อปี พศ.2516 -ปลุกเสกครั้งที่ 1 ในวันมาฆะบูชา 7 กุมภาพันธ์ พศ.2516 -ปลุกเสกครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 หลวงปู่อายุครบ 7 รอบ 16 มกราคม พศ.2517 พิธีมหาพุทธาภิเษกวาระที่ 2 หมายกำหนดการ ไว้ 3 วัน ประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษก พระพุทธปฏิมาปรานประจำพระอุโบสถสร้างใหม่ ของวัดสัมพันธวงศ์ , พระพุทธรูปบูชาจำลองหน้าตัก 5 นิ้ว 9 นิ้ว และพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่พระเกศพระพุทธปฏิมาประธาน โดยกราบทูลอาราธนา เจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชเสด็จเป็นประธานประกอบพิธี กับได้ทูลเชิญพลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธ์ ยุคล เป็นประธานอำนวยการจัดงาน และทูลเชิญ พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงษ์ประพันธ์ องค์อุปถัมภ์ของวัด เป็นประธานที่ปรึกษา ณ พระอุโบสถวัดสัมพันธวงศ์ ( วัดเกาะ ) กรุงเทพมหานคร วันที่ 29 , 30 , 31 ธันวาคม พศ.2517 กำหนดมหาพุทธาภิเษกเฉพาะวันที่ 30 ธันวาคม พศ.2517 -มีพิธีในวันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม พศ.2517 สมเด็จพระสังฆราช ทรงประกอบ พิธีจุดเทียนชัยมหาพุทธาภิเษก เวลา 20.36 น. มีพระอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณ จากภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ รวม 60 รูป มานั่งปรกบริกรรมภาวนาปลุกเสกตลอดคืน มีดังนี้ 1.หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล อุดรธานี ( ชรามาก จะแผ่พลังเมตตาจิตมาในวันพิธี ) 2.หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ วัดดอยแม่ปั๋ง เชียงใหม่ ( ชรามาก จะแผ่นพลังเมตตาจิตมาให้ในวันพิธี ) 3.พระอาจารย์บุญมา ฐิตเปโต วัดสิริสาลวัน อุดรธานี 4.พระอาจารย์อ่อน ญาณสิริ วัดนิโครธาราม อุดรธานี 5.พระอาจารย์บุญ ชินวโส วัดศรีสว่างแดนดิน สกลนคร 6.พระอาจารย์จันทร์ เขมปปตโต วัดจันทาราม หนองคาย 7.พระอาจารย์วัน อุตตโม วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม สกลนคร 8.พระอาจารย์จวน กุลเชฎโฐ วัดภูทอก หนองคาย 9.พระอาจารย์ลี ฐิตธมโม วัดศรีชมพู สกลนคร 10.พระอาจารย์แว่น ธนปาโล วัดป่าสุทธาวาส สกลนคร 11.พระอาจารย์อุ่น กลยาณธมโม วัดป่าบ้านโคก สกลนคร 12.พระอาจารย์สุภาพ ธมมปญโญ วัดทุ่งสว่าง สกลนคร 13.พระอาจารย์คล้าย ทานรโต วัดสุจินต์ประชาราม สกลนคร 14.พระอาจารย์เตรียม ธมมธโร วัดสามัคคีธรรม สกลนคร 15.พระอาจารย์เคน เขมาสโย วัดป่าบ้านหนองหว้า สกลนคร 16.พระอาจารย์บุญมี ฐิตปุญโญ วัดประชานิยม สกลนคร 17.พระอาจารย์ประสาร ปญญาพโล วัดคามวาสี สกลนคร 18.พระอาจารย์บัว วัดป่าบ้านเสาเส้า อุดรธานี 19.พระอาจารย์ปั่น ญาณวโร วัดพุฒาราม สกลนคร 20.พระอาจารย์สมัย ทีฆายุโก วัดโนนแสงทอง สกลนคร 21.พระอาจารย์เกิ่ง วิทิโต วัดสามัคคีบำเพ็ญผล สกลนคร 22.พระสังวรวิมลเถร ( หลวงปู่โต๊ะ ) วัดประดู่ฉิมพลี กรุงเทพฯ 23.พระวิบูลเมธาจารย์ ( หลวงพ่อเก็บ ) วัดดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 24.พระครูสุตาธิการี ( หลวงพ่อทองอยู่ ) วัดหนองพะอง สมุทรสาคร 25.พระครูวิจารณ์สมถกิจ ( จรัญ เขมจารี ) วัดประชารังสรรค์ ศรีสะเกษ 26.พระครูพิเนตสมณกิจ วัดประชารังสฤษฎ์ ศรีสะเกษ 27.พระครูพิพิธพัชรศาสน์ ( หลวงพ่อจ้วน ) วัดเขาลูกช้าง เพชรบุรี 28.พระครูพิทักษ์วิหารกิจ ( หลวงพ่อสา ) วัดราชนัดดา กรุงเทพฯ 29.พระครูญาณจักษ์ ( ปรมาจารย์ผ่อง จินดา ) วัดจักรวรรดิ กรุงเทพฯ 30.พระศีลขันธโสภณ ( หลวงพ่อสนิท ) วัดศีลขันธาราม อ่างทอง 31.พระโพธิสังวรเถร ( หลวงพ่อฑูรย์ ) วัดโพธินิมิต กรุงเทพฯ 32.พระอุดมสารโสภณ ( ผาสุก ) วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพฯ 33.พระญาณโพธิ ( หลวงพ่อเข็ม ) วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ 34.พระครูวรพรตศีลขันธ์ ( หลวงพ่อแฟ้ม ) วัดอรัญญิกาวาส ชลบุรี 35.พระสิรินันทมุนี ( สนั่น ) วัดพิตรพิมุข กรุงเทพฯ 36.หลวงปู่ฟัก วัดวังไทรติ่ง ประจวบคีรีขันธ์ 37.พระครูประจักษ์ตันตยาคม ( เฉลา ) วัดคีรีภาวนาราม ระยอง 38.พระอาจารย์พวง สุวีโร วัดป่าบ้านปูลู อุดรธานี 39.พระอาจารย์แปลง สุนทโร วัดป่าอุดมสมพร สกลนคร 40.พระอาจารย์ศรีนวล สิริปญโญ วัดศรีไตรรัตนนิมิต อุดรธานี 41.พระอาจารย์บุญมี วัดถ้ำกลองเพล อุดรธานี 42.พระอาจารย์หนู สุจิตโต วัดดอยแม่ปั๋ง เชียงใหม่ 43.พระครูสังฆรักษ์ ( หลวงพ่อหิน ) วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ 44.พระปัญญาพิศาลเถร ( สงวน ) วัดราชประดิษฐ์ กรุงเทพฯ 45.พระธรรมภาณโศภน ( สวัสดิ์ ) วัดปลดสัตว์ อ่างทอง 46.พระพ่อสาม อภิญจโน วัดไตรวิเวการาม สุรินทร์ 47.พระพ่อศรี มหาวีโร วัดประชาคมวนาราม ร้อยเอ็ด 48.พระสุทธิสารโสภณ ( โสภณ ) วัดศรีโพนแท่น เลย 49.พระอาจารย์เปลี่ยน วัดบ้านปง เชียงใหม่ 50.พระชินวงศาจารย์ ( พุธ ) วัดป่าสาลวัน นครราชสีมา 51.หลวงพ่อบุญ วัดบ้านนา ระยอง 52.หลวงปู่คร่ำ ยโสธโร วัดวังหว้า ระยอง 53.พระครูวิจิตรธรรมภาณี ( สิงห์ ) วัดหนองบัว อุบลฯ 54.พระอาจารย์เมือง พลวฑฺโฒ วัดป่ามัชฌิมวาส กาฬสินธุ์ *** พิธีใหญ่ + ปลุกเสกหลายวาระ + เกจิมีชื่อร่วมปลุกเสก *** *** สวย + หน้าตาคม---ชัด + เนื้อเงินผิวสวยๆ + ใต้ฐานอุดผง + เส้นเกศา มาพร้อมกล่องเดิม *** *** องค์จริงสวย + เนื้อหลักๆ + เนื้อเงินหายาก สนใจติดต่อสอบถามได้ครับ ***
ชื่อสินค้า : พระหล่อรูปเหมือนพิมพ์กลีบบัวเนื้อเงิน หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ วัดดอยแม่ปั๋ง ปี พศ.2516 องค์ที่ 1 เพิ่มสินค้าเมื่อ : 27 พ.ย. 2018 13:49
หมวดสินค้า : เหรียญหล่อทั่วไป แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 08 ม.ค. 2019 14:00
สถานะสินค้า : จำนวนผู้เข้าชมสินค้านี้ : 98 ครั้ง
ราคาสินค้า :    
 
 
 
ธนาคาร สาขา ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย บางรักษ์ ออมทรัพย์ 014-2-643-367 นาย ทศกร คุ้มปลี
ธนาคารกสิกรไทย บางรักษ์ ออมทรัพย์ 014-2-643-367 นาย ทศกร คุ้มปลี
ข้อมูลติดต่อร้านค้า
ชื่อเจ้าของร้าน : นาย ทศกร คุ้มปลี ID : 291
ชื่อร้านภาษาไทย : อ้นAmulet สาขา 2    
ชื่อร้านภาษาอังกฤษ : AonAmulet The second branch ที่อยู่ร้านค้า : (แทน)บริษัท ซอย 29 จำกัด 19/636-637 หมู่ 2 ซ.งามวงศ์วาน 18 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เบอร์ติดต่อ (02) : 0876154331  
เบอร์มือถือ (08) : 0852265133  
อีเมล์ติดต่อ : thossakornsoi29@hotmail.com จังหวัด : นนทบุรี
 
 
พระไทย อมูเลท
1213 ถ.อิสระภาพ เชิงสะพานเจริญพาสน์ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
พัฒนาและออกแบบเว็บไซต์โดย siammodify.com , web-thai.com