รายการสินค้า : เหรียญคุ้มเกล้าพิมพ์ใหญ่เนื้อเงิน รุ่น ครบ 30 ปี โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ปี พศ.2522 องค์ที่ 1
รายละเอียดสินค้า
เหรียญคุ้มเกล้าพิมพ์ใหญ่เนื้อเงิน รุ่น ครบ 30 ปี โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ปี พศ.2522 ดำเนินการจัดสร้างเมื่อ ปี พศ.2522 โดยมูลนิธิมูลนิธิคุ้มเกล้าฯในพระบรมราชูปถัมภ์ วัตถุประสงค์เนื่องในวาระครบรอบ 30 ปี ของการให้บริการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พศ.2522 กองทัพอากาศได้คิดสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินขนาดใหญ่สูง 12 ชั้นที่ทันสมัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลและเสริมสร้างบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมบรรดาผู้ป่วยทั้งหลายไปชั่วกาลนาน โดยสิ้นค่าใช้จ่ายกว่า 600 ล้านบาท จากเงินที่ประชาชนทั่วประเทศร่วมใจกันบริจาค พุทธลักษณะ ด้านหน้า : เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ ด้านหลัง : มีพระปรมาภิไธยย่อ " ภ.ป.ร. " พิธีลงอักขระแผ่นยันต์อักขระที่ใช้สร้าง " เหรียญคุ้มเกล้า " แผ่นแรกเป็นปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พศ.2526 โดยมี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธาน พร้อมด้วยพระเถระอีก 60 รูป ที่ได้มาร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ภายในพระอุโบสถของวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร หลังจากนั้นได้นำแผ่น ทอง นาก เงิน ไปให้พระเถราจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั่วประเทศ จารึกอักขระจนครบ 1,250 รูป อาทิ - พระราชวุฒาจารย์ ( หลวงปู่ดุลย์ ) วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์ ลงอักขระวันที่ 16 กันยายน พศ.2526 - พระคุณเจ้าหลวงปู่แหวน สุจิณโณ ลงอักขระแผ่นทอง นาก เงิน ณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ วันที่ 19 สิงหาคม พศ.2526 - พระสุพรหมยานเถร ( หลวงปู่พรหมจักร ) วัดพระพุทธบาทตากผ้า ลำพูน ลงอักขระวันที่ 21 สิงหาคม พศ.2526 - พระอุดมสังวรเถร ( หลวงพ่ออุตตมะ ) วัดวังวิเวการาม จ.กาญจนบุรี ลงอักขระวันที่ 5 ตุลาคม พศ.2526 - พระสุนทรธรรมภาณี ( หลวงพ่อแพ ) วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี ลงอักขระวันที่ 3 ตุลาคม พศ.2526 - พระนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาจารย์ ( หลวงปู่เทสก์ ) วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ลงอักขระวันที่ 5 สิงหาคม พศ.2526 - หลวงพ่อเกษม เขมโก วัดป่าไตรรัตนาราม อ.เมือง จ.ลำปาง ลงอักขระวันที่ 22 สิงหาคม พศ.2526 - พระครูสุวรรณประดิษฐการ ( หลวงพ่อจ้อย ) วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ อ.ดอนสัก จ.สุราษฏร์ธานี ลงอักขระวันที่ 11 ตุลาคม พศ.2526 - สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร เป็นต้น พิธีเททองหล่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปทรงเททองหล่อพระพุทธรูปคุ้มเกล้าฯ ณ วัดดอยแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ซึ่งตรงกับวันที่ หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ มีอายุครบ 97 ปี เมื่อวันที่ 16 มกราคม พศ.2527 โดยมีสมเด็จพระสังฆราช พร้อมด้วยพระเถระผู้ใหญ่ผู้ทรงคุณอีก 9 รูป เจริญชัยมงคลคาถา ในโอกาสนี้ได้ทรงทำพิธีหลอมแผ่นทอง นาก เงิน ที่ได้ทำพิธีลงอักขระแล้ว เป็นชนวนนำไปสร้างวัตถุมงคลคุ้มเกล้าต่อไป พิธีพุทธาภิเษก ประกอบพิธีพุทธาภิเษกหมู่อย่างยิ่งใหญ่มโหฬาร 4 วัน 4 คืน ตั้งแต่วันที่ 6 - 9 เมษายน พศ.2527 โดยทำการโยงสายสิญจน์จากพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามมายังปะรำพิธี ณ ท้องสนามหลวง นิมนต์พระเถรานุเถระผู้ทรงคุณ เกจิอาจารย์ดัง 108 รูปจากทั่วประเทศผลัดเปลี่ยนกันนั่งปรกปลุกเสกตลอดรวม 4 คืน อาทิ - สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ประธานฝ่ายสงฆ์จุดเทียนชัย - สมเด็จพระญาณสังวรฯ เป็นประธานดับเทียนชัย - หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ วัดดอยแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ - หลวงพ่อเกษม เขมโก วัดป่าไตรรัตนาราม อ.เมือง จ.ลำปาง - หลวงปู่ดุลย์ อตุโล วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์ - หลวงปู่สาม อกิญจโน วัดป่าไตรวิเวก จ.สุรินทร์ - หลวงปู่สิม พุทธาจาโร วัดถ้ำผาปล่อง จ.เชียงใหม่ - หลวงปู่โต๊ะ อินทสุวัณโณ วัดประดู่ฉิมพลี กรุงเทพมหานคร - หลวงพ่ออุตตมะ วัดวังก์วิเวการาม จ.กาญจนบุรี - หลวงพ่อหลุย วัดเจติยาคีรีวิหาร จ.บึงกาฬ - หลวงปู่ครูบาพรหมจักร วัดพระพุทธบาทตากผ้า จ.ลำพูน - หลวงพ่อแพ เขมังกโร วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย วัดป่าสาลวัน จ.นครราชสีมา - หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา - หลวงพ่อพวง สุขินทริโย วัดศรีธรรมาราม จ.ยโสธร - หลวงพ่อพุฒ สุทัตโต วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม จ.อุทัยธานี - หลวงพ่อเปรื่อง วัดบางคลาน จ.พิจิตร - หลวงพ่อฮวด กณฑโว วัดหัวถนนใต้ จ.นครสวรรค์ - หลวงพ่อคำแสน วัดพระธาตุผาเงา จ.เชียงราย - หลวงพ่อโอด ปัญญาธโร วัดจันเสน จ.นครสวรรค์ - หลวงพ่อบุญมี ชยวุฑฺโฒ วัดท่าสะต๋อย จ.เชียงใหม่ เป็นต้น สำหรับวัตถุมงคลรุ่นคุ้มเกล้า ในวันแรกของพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงจุดไฟพระฤกษ์ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม มอบให้ พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ผบ.ทอ. อัญเชิญเข้าขบวนแห่มายังปะรำพิธี จากนั้นในเวลา 19.19 น. สมเด็จพระสังฆราช เสด็จมาจุดเทียนชัยจากไฟพระฤกษ์ เริ่มพิธีพุทธาภิเษกจนถึงรุ่งอรุณของวันที่ 4 สมเด็จพระญาณสังวรฯ เป็นประธานดับเทียนชัย เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีพุทธาภิเษก แหล่งที่มา : ข่าวสดออนไลน์ วันที่ 9 เมษายน พศ.2555 และ วันที่ 10 เมษายน พศ.2555 *** เหรียญสวย + คม---ชัด + ผิวขาวสวย + เลี่ยมพลาสติกกันน้ำอย่างดี มาพร้อมซองเดิมด้วยครับ *** *** องค์จริงสวยกว่าในรูป + พิธีใหญ่ + เกจิมีชื่อหลายรูปร่วมปลุกเสก สนใจติดต่อสอบถามได้ครับ ***
ชื่อสินค้า : เหรียญคุ้มเกล้าพิมพ์ใหญ่เนื้อเงิน รุ่น ครบ 30 ปี โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ปี พศ.2522 องค์ที่ 1 เพิ่มสินค้าเมื่อ : 14 ก.ย. 2018 15:44
หมวดสินค้า : เหรียญที่ระลึกบุคคลสำคัณ / พระมหากษัตริย์ แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 06 ธ.ค. 2018 18:03
สถานะสินค้า : จำนวนผู้เข้าชมสินค้านี้ : 190 ครั้ง
ราคาสินค้า :    
 
 
 
ธนาคาร สาขา ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย บางรักษ์ ออมทรัพย์ 014-2-643-367 นาย ทศกร คุ้มปลี
ธนาคารกสิกรไทย บางรักษ์ ออมทรัพย์ 014-2-643-367 นาย ทศกร คุ้มปลี
ข้อมูลติดต่อร้านค้า
ชื่อเจ้าของร้าน : นาย ทศกร คุ้มปลี ID : 291
ชื่อร้านภาษาไทย : อ้นAmulet สาขา 2    
ชื่อร้านภาษาอังกฤษ : AonAmulet The second branch ที่อยู่ร้านค้า : (แทน)บริษัท ซอย 29 จำกัด 19/636-637 หมู่ 2 ซ.งามวงศ์วาน 18 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เบอร์ติดต่อ (02) : 0876154331  
เบอร์มือถือ (08) : 0852265133  
อีเมล์ติดต่อ : thossakornsoi29@hotmail.com จังหวัด : นนทบุรี
 
 
พระไทย อมูเลท
1213 ถ.อิสระภาพ เชิงสะพานเจริญพาสน์ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
พัฒนาและออกแบบเว็บไซต์โดย siammodify.com , web-thai.com